Vališ Josef

Index

      
Vališ Josef narozen 7. 2. 1929 v Plzni
Kontaktní adresa: Macháčkova 32, 318 00 Plzeň

Odborná studia:
Vyšší uměleckoprůmyslová škola, scénografická speciálka,1951

Obor umělecké činnosti: scénografie, malba, restaurování

Výstavy – výběr:
samostatné
Vinohradské divadlo, Praha, 1986
Kolonáda, Mar. Lázně, 1988
Galerie Jiřího Trnky, Plzeň, 1994, 1999, 2004, 2008

kolektivní
Účast na všech členských výstavách UVU plzeňské oblasti od r. 1990
Výstavy v oboru scénografie včetně pražského Quadrienále

zahraniční
Národní divadlo Maribor, Jugoslávie, 1966 – dále putovní výstavy po jugoslávských divadlech
Lisabon, 1966

Významné realizace:
Bílá nemoc, Divadlo pracujících, Zlín, 1968
Nápadníci trůnu, Král Krysa, Mladý muž a bílá velryba, DJKT, Plzeň, 1970

Zastoupení ve sbírkách:
Zpč. galerie v Plzni, soukromé sbírky v ČR a v zahraničí