O nás

Unie výtvarných umělců Plzeň, z. s. (dále jen UVU Plzeň nebo UVUP) je partnerem UVU ČR a zakladatelským subjektem Bienále kresby Plzeň. Vznikla v roce 1990 a svou prací navazuje na SZVU, moderní výtvarný spolek založený roku 1925.

UVU Plzeň se podílí na šíření kvalitního zvuku plzeňské kultury i mimo region a v zahraničí. Zajišťuje kontakty s ostatními uměleckými obory a jejich osobnostmi (literatura, hudba, divadlo atd.)

Členové UVU Plzeň vystavují samostatně v České republice i v zahraničí, účastní se mezinárodních sympozií a výstav – mnoho jich obdrželo ocenění – a podílí se tak na propagaci města Plzně.

UVUP je organizací sdružující výtvarníky regionu v celém rozsahu profesní výtvarné činnosti – malíře, sochaře, designery, výtvarníky v oboru užitého umění a teoretiky. Jejích 86 členů se velmi aktivně zúčastňuje plzeňského kulturního života – každoročně Unie uspořádá přes čtyřicet výstav nejen v Galerii Jiřího Trnky. Je organizátorem, nebo se spolupodílí na výstavách nebo akcích mezinárodního významu.

Členové UVUP jsou jako odborní poradci zváni ke spolurozhodování např. státních orgánů, o významných úkolech výtvarného charakteru. Je možno ještě zmínit činnost publikační a zvláště pedagogickou – pedagogové vysokých či středních škol a výuka dětské tvorby.

Náročnou a zodpovědnou organizační a instalační činnost realizujeme vlastními silami, minimální administrativou a maximální osobní účastí samotných členů Unie.