Štěpánek Miroslav

Index

      
Štěpánek Miroslav, akad. arch. narozen 1. 4. 1945 v Praze
Kontaktní adresa: Skupova 7, 320 00 Plzeň
Odborná studia: 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, 1971
Obor umělecké činnosti: užitá architektura, 
užitá grafika, design

Výstavy – výběr:
Pravidelná účast na výstavách ZKO SČVU, UVU plzeňské oblasti 
a Regionálního střediska Design centra ČR