Šmídová Věra

Index

      
Šmídová Věra, PhDr. – čestný člen 
narozena 2. 3. 1923 v Rokycanech
Kontaktní adresa: Na Celchu 13, 326 00 Plzeň
Odborná studia:
Filosofická fakulta UK, Praha