Sedláček Bohumil

Index

      
Sedláček Bohumil, doc. PhDr. CSc narozen: 29. 5. 1931
v Třemošné
Kontaktní adresa: Vojanova 1, 318 00 Plzeň
Odborná studia:
Pedagogická fakulta UK, Praha, 1953
PhDr. – PFUK Praha, 1970
Doc. – PFUK Praha, 1986
CSc. – PFUK Praha, 1969
Obor činnosti: malba, grafický design
Výstavy – výběr:
samostatné
Galerie Okresního muzea, Klatovy, 1983
Výstavní síň SČVU, Plzeň, 1983
Hrad Rabí, 1995
Univerzitní galerie, Plzeň, 1998
Sedláček – rodák, Výstavní síň V. Brožíka (k životnímu
jubileu), Třemošná,  2007–2008
Ohlédnutí, Český rozhlas, Plzeň, 2008
kolektivní
Západočeští výtvarní umělci, Mánes, Praha, 1988
Členské výstavy ZKO SČVU a UVU plzeňské oblasti, pravidelně
od r. 1980 
Skupinové výstavy Tvůrčí skupiny P89, průběžně
Výtvarné umění po obou stranách česko-německé hranice,
Galerie výtvarného umění Cheb, 1994
60 let výtvarné katedry v Plzni, Univerzitní galerie, Plzeň, 2008
Algoritmy duše, P89, Klášter Chotěšov, 2008
zahraniční
Viechtach, Kunsthaus Ostbayern, SRN, 1992
Regensburg, SRN, 1992
Poligny, Sura – Fr. Conte, Francie, 1992
Galerie Forum, Wels, Rakousko, 1993
Významné realizace:
Značka pro Čs. společnost zeměpisnou, 1983
Aradecor Chitta a její děti, osobní interiér, 1989
Aradecor Vzpomínky na Jugoslávii, osobní interiér,
Plzeň, 1983
Logo pro Felis pilsensis, ČSCH, 1991
Logo pro Sdružení chovatelů ušlechtilých koček ČR, 1994
Koordinovaný vizuální styl pro Pension U Husara, Praha, 2006
Koordinovaný vizuální styl pro Chovnou stanici mainských
koček, Chuchelna, 2007