František Pelikán

Index

      
Pelikán František, akad. soch. narozen 6. 11. 1948 v
Plzni
Kontaktní adresa: Šťáhlavská 199, 33701 Rokycany
Odborná studia:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Zlín, 1976
Obory umělecké práce: průmyslový design
Výstavy – výběr:
samostatné
DESIGN – GRAFIKA, autorská výstava F. Pelikán – M.
Hausner, Plzeň, 1998
DESIGN F. PELIKÁN, Univerzitní galerie, Plzeň, 2001
DESIGN A PELIKÁN, Univerzitní galerie, Plzeň, 2008

kolektivní
Design centrum Plzeň, Dobrý design, Vynikající výrobek
roku, 
Plzeň, r. 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002
CESTOVÁNÍ V POHODĚ – Design v železniční dopravě, Benešov,
Univerzitní galerie, Plzeň, 2002
VIZE A VÝROBKY – Průmyslový design, NTM, Praha, 1990–1999,
2002
DESIGN MAGICKÝ – Vynikající výrobky desetiletí, Galerie
DC ČR, Brno, 2002
VIZE A VÝROBKY – Průmyslový design 1990–1999, 2003,
Univerzitní galerie, Plzeň, 2003
DESIGN DNES Výstava Asociace designérů, Středočeské
muzeum 
Roztoky u Prahy, 2003
PRO KAŽDÝ DEN – SOUČASNÝ ČESKÝ DESIGN, Obecní dům,
Praha, 2003
Výstavy ZKO SČVU a UVU plzeňské oblasti, od r. 1973
Zahraniční
FRANTIŠEK PELIKÁN TRANSPORT DESIGN, Akademiegalerie,
Plauen, SRN, 2005
Významné realizace:
Interiér tramvaje 14T pro DP Praha, spolupráce M. Horáček,
ŠKODA TRANSPORTATION Plzeň
Luxusní autokar OASA, OASA a.s., ČÁSLAV
Čelo tramvaje VARIO LF, Krnovské opravny a strojírny,
Krnov, PRAGOIMEX Praha
Modernizace vagonů pražského metra, ŠKODA TRANSPORTATION
Plzeň
GISS 3000 přístroj pro indukční ohřev upínacích pouzder,
GÜHRING, Německo
FVC 100, 120, 160 CNC řada portálových obráběcích center,
STROJÍRNA TYC Mýto
Ceny:
VYNIKAJÍCÍ DESIGN 1981, Nástrojářská frézka FNGJ 32
TOS ŽEBRÁK, spolupráce Svatopluk Král
DOBRÝ DESIGN 1991, Pojízdná kompresor ŠKODA ŘADY 203
ŠKODA DÝŠINÁ
DOBRÝ DESIGN 1994, Modernizace vagonů pražského metra,
ŠKODA TRANSPORTATION PLZEŇ
DOBRÝ DESIGN 1995, Elektrická vysokorychlostní jednotka
pro ČD, ŠKODA TRANSPORTATION PLZEŇ
VYNIKAJÍCÍ VÝROBEK ROKU 2007, Interiér tramvaje 14T,
spolupráce 
Michal Horáček, ŠKODA TRANSPORTATION PLZEŇ
VYNIKAJÍCÍ VÝROBEK ROKU 2007, Řada portálových obráběcích
center FVC 100-160, STROJÍRNA TYC, s.r.o., MÝTO
Katalogy:
14th BIENNIAL OF INDUSTRIAL DESIGN, 1994, Ljubljana,
Slovinsko
INTERNATIONAL INDUSTRIAL DESIGN EXHIBITION, 1996, Soul,
Korea
Katalogy DOBRÝ DESIGN 1991, 1994, 1995
Katalog VYNIKAJÍCÍ VÝROBEK ROKU 2007
Katalogy společných členských výstav UVU plzeňské oblasti