Jiří Pavlík

Index

      
Jiří Pavlík, narozen:  15.5.1946 v Chlumci n/C.
Kontaktní adresa:  Kruhová 259, 33842 Hrádek u Rokycan
Odborná studia: Střední průmyslová škola strojní
Privátní odborná studia uměleckého charakteru:  
Malířské techniky u profesora Janaty z Hostinného.
Portrét a figura u akad. malířky Boženy Hliněnské Khunové z Nové Paky.
J. Pavlík byl od  roku 1982  do 2002 činný v Landshutu nedaleko Mnichova 
prohlubováním malířské techniky a  vlastního vyjadřování.
Od roku 2003 do 2005 žil v Chiclaně u Cadizu (jižní Španělsko)
Od roku 2006 žil v Pardubicích (člen UVU Hradec Králové)
Od roku 2012 žije v Hrádku u Rokycan.
Výstavy: 
celkem 25 – například  
Pardubice, Vrchlabí, Hradec Králové, Praha, 
Landshut, Gerzen, Altdorf a Chiclana. 
(v některých městech opakovaně)

Moje motto: krása ženy a květů