Mištera Josef

Index

      
Mištera Josef, doc. akad. mal. narozen 13. 12. 1955 v Mostě
Kontaktní adresa: Kollárova 505, 334 01 Přeštice
Odborná studia:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová – ateliér ilustrace
a užité grafiky, Praha, 1983
doc. – VŠUP – obor ilustrace a grafiky, Praha, 1994
Kurz scénografie u prof. G. Schneidera-Siemssena na
Letní škole v Salzburgu, 1993
Obor umělecké činnosti: malba, kresba, ilustrace, grafika
Výstavy – výběr:
samostatné
Čs. spisovatel Brno, 1987
Čs. spisovatel Praha, 1990
Mezisoučet, Univerzitní galerie, Plzeň, 2000–2001
Mištera a jeho žáci, Univerzitní galerie, Plzeň, 2001
Mištera a jeho žáci, Plauen, 2003
Univerzitní galerie, Plzeň, 2004
10 let grafického sympozia 3/3, Figurama, Praha, 2004
kolektivní
Pravidelná účast na členských výstavách SČVU a UVU
plzeňské oblasti
výstavy v Praze, Plzni, Bratislavě 
zahraniční 
Moskva, SSSR, Sydney, Austrálie, Norimberk, SRN, Biela,
Itálie, Kóbe, Japonsko, 
2000 výstava Neue Arbeiten aus der Druckwerkstatt,
Kultur-Model, Pasov, SRN

Významné realizace:
Knižní ilustrace – např.:
Stendhal, Lucien Leuwen, Svoboda 1988
G. Sandová, Konsuelo, Svoboda, 1988
J. Loukotková, Navzdory básník zpívá, Čs. spisovatel, 1988
Stendhal, Kartouza parmská 1990
Stendhal, Červený a černý (v r. 1990 zrušeno vydání)
J. Gaarder, Tajemství karet, Albatros, 1997
K. Lambová, Holky jsou ze Saturnu, kluci z Jupitera,
Albatros, 2001 a další
Ve spolupráci se studiem Bratři v triku – výtvarník
na osmi animovaných filmech:
Krušnohorské pohádky, Krátký film Praha, Studio J. Trnky, 1990 
Sobecký obr, Studio J. Trnky 1996–97
Králův dar, AT studio, 2009
Design stolu Páně a kazatelny pro ECM, Plzeň-Lochotín
Stoly Páně, kazatelny a kříže pro kapli Maranatha, Plzeň
Žezlo pro fakultu aplikovaných věd, 2004–2005
Ocenění 
v soutěži nejkrásnější knihy r. 1988 v kat. tvůrců
do 35 let – ilustrace ke knize 
J. Loukotková, Navzdory básník zpívá