Lacigová Marie

Index

      
Lacigová Marie narozena 7. 3. 1928 v Pardubicích
Kontaktní adresa: Skalní 39, 312 00 Plzeň

Odborná studia:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
Pedagogická fakulta UK, Praha, 1951
Obor umělecké činnosti: ilustrace, malba, grafika
Výstavy – výběr:
samostatné
Dílo ČFVU Červené srdce, Plzeň, 1978
Galerie výtvarného umění, Cheb, 1983
Zámek Kozel, 1990
Galerie bratří Špillarů, Domažlice, Městská galerie,
Tachov, Galerie Ve věži,
Planá u M. L., 1992–1995
Zpč. galerie, Plzeň, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův
Brod, Oblastní galerie, Liberec, 
Horácká galerie, Nové Město na Moravě, 2002–2003
SVK Plzeň, zámek Nebílovy, 2005
Zámek Blovice, 2007
kolektivní
Účast na členských výstavách ZKO SČVU a UVU plzeňské
oblasti od r. 1956
B. Krs, V. Modrý, M. Lacigová, Klub energetiků, Plzeň, 1962
J. Pleskal, S. Vojadzoglu, M. Lacigová, Galerie Jiřího
Trnky, Plzeň, 1985
18x žena, Zpč. galerie, Masné krámy, Plzeň, 1989
Západočeští jubilanti, Zpč. galerie, Masné krámy, Plzeň, 1988
M. Franče, M. Lacigová, Zpč. galerie, Masné krámy,
Plzeň, 1993
Pověsti Čech a Saska, Roudnice, Bad Gottlieba, Děčín, 2007
zahraniční
V rámci členských výstav ZKO SČVU a UVU plzeňské oblasti
Realizace – výběr:
Západočeské nakladatelství: Básně A. Vávrové, Vodnické
pohádky, J. Žáček, Staročeská pouť
Aventinum: 365 pohádek
Nava: B. Němcová, K. J. Erben, J. Š. Baar – Říkadla
a pohádky, 
Plzeňské pověsti, Chodské pověsti, Chodové v pověstech
Dále závěsné kalendáře 6 ks, přebaly na CD, diplomy, a jiné
Katalogy:
Marie Lacigová: úvodní texty PhDr. J. Potužáková, Doc.
PhDr. V. Formánek, J. Hrubý
Ocenění:
Historická pečeť města Plzně, 1996