Kutková Milena

Index

      
Kutková Milena narozena 11. 8. 1961 v Plzni
Kontaktní adresa: U Bachmače 44, 326 00 Plzeň
Odborná studia: 
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, 1981
Obor umělecké činnosti: malba, kresba
Výstavy – výběr:
Samostatné
Lékařská fakulta UK (s P. Kutkem), Plzeň, 1995
Agrobanka (s P. Kutkem), Plzeň, 1996
Český rozhlas Plzeň, 2001, 2003 
Domov pokojného stáří sv. Jiří (s P. Kutkem), Plzeň, 2008
kolektivní
Účast na výstavě duchovního umění, Praha, 1996
Čeští světci a patroni, Západočeská galerie, Plzeň, 1997
Benefiční výstava pro dokončení rekonstrukce Masných
krámů v Plzni, 1997
Svatý Václav a jeho odkaz v dějinách, Galerie Jiřího
Trnky, Plzeň, 1999 
Milénium 2000, Diecézní muzeum, Plzeň, 1999 
Mezinárodní bienále kresby, Plzeň, 2002, 2004, 2008 
Členské výstavy Tvůrčí skupiny P89 v Kolíně, Regensburgu,
Mariánské Týnici, v Plzni aj.
Galerie Jiřího Trnky (s J. Deglem, D. Ladmanem a Z.
Schwainerovou), Plzeň, 2006
Tvůrčí skupina P 89, Český rozhlas, Plzeň, 2007, Zámek
Blovice, 2007
zahraniční
Regensburg, SRN
Weiden, SRN, 2008
Významné realizace:
Obraz sv. Zdislavy v kapli v Nebílovském Borku
Obrazy sv. Dominika a sv. Zdislavy v konventní kapli
bratří dominikánů,
Plzeň-Slovany
Hospic sv. Lazara v Plzni, výzdoba místnosti posledního rozloučení
Výzdoba kaple bratří salesiánů, Plzeň-Lobzy
Ilustrace k básnické sbírce P. Kutka O věcech skrytých
a sbírce Rozjímání nad křížovou cestou