Hrubý Vladimír

Index

      
Hrubý Vladimír, ing. arch. narozen 31. 1. 1929 v Rokycanech
Kontaktní adresa: Plzeňská cesta 67, 326 00 Plzeň
Odborná studia: 
ČVUT, Fakulta architektury, Praha, 1952
Obor umělecké činnosti: interiérová a nábytková tvorba
Výstavy – výběr:
samostatné, kolektivní a zahraniční
EX Plzeň, restaurační nábytek, oceněn pohárem Ex Plzeň, 1966
Samostatná výstava nábytku, Národopisné muzeum Plzeň, 1972
Svět předmětů Jablonec, Výstava montisektorového dětského
nábytku pro družstvo Tvar, Klatovy, 1973
Společná výstava R. Vodáková, V. Hrubý, V. Vodák, dětský
nábytek, výtvarné a textilní doplňky, 1974
Nábytek a bytové doplňky, Brno, 1976
Výstava v Čs. kulturním středisku, Berlín, SRN, 1977
Samostatná výstava dětského nábytku a doplňků, Výstavní 
síň Agrobanky, Plzeň, 1997
Výstava ve dvoraně Čs. rozhlasu v Plzni, každoročně
od r. 1996 až do r. 2003, atelier tvořivosti zákl. škol
Samostatná výstava dětského nábytku, byt. doplňků,
hodin a hraček, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň, 2004
Hodiny, byt. doplňky a hračky, výstavní síň V. Brožíka, Třemošná, 2005