Haring Josef

Index

      
Haring Josef narozen 18. 8. 1952 v Praze
Kontaktní adresa: Harantova 7, Plzeň
Odborná studia:
Pedagogická fakulta UK, Praha, 1990
Obor umělecké činnosti: malba, kresba
Výstavy – výběr:
samostatné 
Galerie Jiřího Trnky, Plzeň, 1999, 2001
Kolektivní
Galerie Jiřího Trnky (s Janem Sekalem), Plzeň, 2008
Galerie Atrium, 30 let Žižkovské avantgardy, Praha, 2008
Mezinárodní bienále kresby Plzeň, 2008
Pravidelná účast na členských výstavách UVU plzeňské oblasti