Zajíčková Marie

Index

      
Zajíčková Marie, narozena 3. 10. 1946 v Horní Lukavici, okres Plzeň-jih 
Kontaktní adresa: Lesní 56, 312 00 Plzeň
Odborná studia:
Střední odborná škola výtvarná v Praze, Hollarovo nám., 1960-1964 
Šestisemestrové studium teorie a praxe grafiky periodik pro výtvarné redaktory 
(ČSN za spolupráce FŽ UK v Praze), 1976-1979
Obor umělecké činnosti:
Malba, kresba, novinová i knižní ilustrace, propagační grafika
Výstavy:
1966   Výstava celostátního kola STMP - Dům pánů z Kunštátu, Brno
1975   Foyer Komorního divadla v Plzni (společně s J. Šindelářem a  M. Němečkem)
1981   Západočeští výtvarníci Pravdě - Plzeň, výstavní síň Díla Červené srdce
Samostatné: 
1986   Kulturní dům Štěnovice
2007   Novinová kresba / volná tvorba - přednáškový sál Západočeské galerie v Plzni
2008   Novinová kresba / volná tvorba - Dům historie Přešticka, Přeštice