Veselák Jaroslav

Index

      
Veselák Jaroslav, akad. soch. narozen 21. 9. 1940 v Pocinovicích
Kontaktní adresa: Záluží 71, 330 11 Třemošná
Odborná studia:
Střední průmyslová škola keramická, Bechyně, 1958
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, 1970
Obor umělecké činnosti: sochařství, medailérství, restaurování
Výstavy – výběr:
samostatné
Výstava keramiky, Čimelice, 1975
Výstava Eisleben, NDR, 1976
Medaile, plastika, kresba, Galerie Esprit, Plzeň, 1996
Medaile, plastika, Galerie J. Krejzy, Husinec, 1997
Medaile, plastika, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň, 2001
Medaile, plastika, Galerie sv. Marka, Soběslav, 2005
kolektivní
Účast na všech výstavách ZKO SČVU a UVU plzeňské oblasti
od r. 1972
Mánes, Praha, 1977, 1987
Výstava Čs. medaile a plaketa, Mánes, Praha, 1987
Valdštejnská jízdárna, Praha, 1989
Česká medaile 1987–1996, Pražský hrad, Praha, 1996
FIDEM, Uherské Hradiště, Jablonec nad Nisou, Plzeň,
Praha, 2003
SOCHAři, Zpč. galerie, Masné krámy, Plzeň, 2006
Výstava Medaile, Národní muzeum, Praha, 2008
zahraniční
I.–IV. FIDEM, Londýn, Švýcarsko, SRN, Portugalsko, 1992–2003
České a francouzské umění na medailích, Paříž, 1988
Významné realizace:
Věda a technika, Plzeň, 1978–1979
Plavec, Plzeň, 1985–1986
Rodina, Plzeň, 1981
Vstupní plastika Zpč. univerzity, Plzeň, 1992
Medaile K. Engliše, Akademie věd ČR, Praha, 1995
Pamětní medaile Senátu parlamentu ČR, Praha, 2000
Pamětní deska B. Polana, Plzeň, 2007
Katalogy:
Česká medaile a plaketa, katalog, Praha, 1996
Slovník autorů a realizátorů medailí, mincí, plaket
a vyznamenání, Petr Haimann, 2006
SOCHAři, katalog výstavy, vydala Zpč. galerie v Plzni, 2006
Zastoupení ve sbírkách:
Zpč. galerie v Plzni
Artotéka města Plzně
Muzeum Chodska v Domažlicích
soukromé sbírky v ČR a v zahraničí