Bc. Kamila Hoja Šedý

Index

      
Bc. Kamila Hoja Šedý roz. Jakoubková
Narozena 9. 8. 1973 v Plzni
Odborná studia: Pedagogická fakulta v Plzni 2003
Mgr. Karel Syka
Samostatná výtvarnice
Učitelka Základní umělecké školy od roku 1999
Členka UVU plzeňské oblasti
Obor specializace pedagogické činnosti:
kresba, malba, grafika, fotografie
výuka žáků od přípravných ročníků až po přípravu k talentovým zkouškám 
na SŠ a VŠ uměleckého zaměření
Obor umělecké činnosti: kresba, malba, grafika, koláže, textilní tvorba

Výstavy:
samostatné a kolektivní. Pravidelně vystavuje v Česku,
Itálie- Porto sant Elpidio 2019
Slovensko- Bratislava 2019
Suisse- Geneva 2020

Zastupována a presentována Galerií Kuns(t)raume v Bayrisch Eisentstein, 
Městskou galerií Karlovy Vary, kmenová autorka Zámku Nebílovy.

Zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí 
(SRN, Švýcarsko, Španělsko, Maďarsko, Slovensko, Rusko, Madeira, Čína).