Havlíček Vladivoj

Index

      
Havlíček Vladivoj, narozen 11. 2. 1950 v Budyni nad Ohří
Kontaktní adresa: Bažantnice 746, 330 26 Tlučná
Odborná studia:
soukromá
Obor umělecké činnosti: malba, kresba, grafika
Výstavy – výběr:
samostatné
Obrazy (s Z. Laixnerem), Líně u Plzně, 1980
Obrazy, kresby, Výstavní síň na nám. Míru, Plzeň, 1981
Obrazy, Konvent, Plasy, 1983
Obrazy (s J. Kosou, A. Valešem), KS Luna, Plzeň, 1984
Obrazy (s M. Bauerem), Národopisné muzeum, Plzeň, 1987
Kresby, Centrum, Plzeň, 1988
Obrazy, kresby, Vodní hrad Budyně nad Ohří, 1989
Obrazy, kresby, Výstavní síň Královodvorských železáren,
Beroun-Králův Dvůr, 1989
Obrazy, kresby, objekty, Dílo ČFVU Červené srdce, Plzeň, 1993
Obrazy, Výstavní síň v Celené ulici, Praha, 1994
Obrazy, Galerie Klatovy-Klenová, 2000
kolektivní
Salon mladých výtvarníků, Bruselský pavilon, Praha, 1984
Mladé profily, Galerie výtvarného umění, Cheb, 1990
Plzeňská pěna (Pilsen Schaum), Galerie Na so was, Gera, SRN, 1991
Art Plzeň, radnice, Plzeň, 1991
Členská výstava UVU plzeňské oblasti, Zpč. galerie,
Masné krámy, Plzeň, od r. 1992
Bienále kresby, Plzeň, 1996
Druhá míza, Trigon Gallery (s M. Maurem, V. Malinou,
J. Šindelářem), Plzeň, 2000
Jasná zpráva, Galerie města Plzně, Plzeň, 2007