Hynčík Václav

Index

Hynčík Václav, MgA. narozen 30. 1. 1948 v Klatovech
Kontaktní adresa: Skrétova 18, 301 00 Plzeň
Odborná studia:
FAMU – obor umělecká fotografie, Praha, 1985
Obor umělecké činnosti: umělecká fotografie
Výstavy – výběr:
samostatné
Praha, 1996, 1997
České Budějovice, 1997
Zámek Kozel, 1993
Plzeň, 1991, 1993, 1995, 1998, 1999, 2003, 2005
Inkognito, Plzeň, 2006, 2008
Domažlice, 1996
Tachov, 2002
Zpč. muzeum, kavárna, Plzeň, 2007
Radnice, Plzeň, 2007
kolektivní
Pravidelná účast na výstavách SČVU a UVU plzeňské oblasti
Praha, 1996
Zámek Kozel, 1994
Tunis, 1996
New York, USA, 1994
zahraniční
Limoges, Francie, 2003
Brusel, Belgie, 2002, 2004
Významné realizace:
Dobrý den, Evropo, fotografie, grafika, produkce
Plzeňský kraj, fotografie, grafika, produkce
Plzeňská radnice, fotografie, grafika
Katalogy a monografie:
Samostatné katalogy v rámci propagace a reklamy firmy
David a Jakub, fotografie, grafika